Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Reguleringsplanen til endelig godkjenning i kommunestyret 19. november 2001

11. mai 2015Styret i Åsrudvardin Eiendomsutvikling AS har bedt Nord-Aurdal kommune om å utsette egengodkjenningen av reguleringsplanen til 19. november 2001, og ikke 22.oktober som foreslått av Planutvalget. Dette vil muliggjøre ytterligere optimalisering av planen før endelig godkjenning. Kommunen har etterkommet ønsket, og satt saken på sakskartet til kommunestyremøtet 19. november.

Styret i Åsrudvardin Eiendomsutvikling AS diskuterte i sitt siste møte den 8. oktober 2001 den foreliggende plansituasjonen, og konkluderte med at det ville være en fordel for selskapet å få klarlagt flest mulig av de utestående forhold før endelig godkjenning av reguleringsplanen. Dette henger primært sammen med at selskapet hele tiden har sagt at man ikke ville selge noen tomter i området før endelig reguleringsplan var godkjent. Dette for å sikre at tomtekjøpere skal få full oversikt og dokumentasjon på hva de faktisk kjøper.... Således ønsker Åsrudvardin Eiendomsutvikling nå å søke avklart forholdet til Dansk Folkeferie og den planlagte omreguleringen av vår eiendom inne i det regulerte området for Alpinbakken. Videre ønsker selskapet en avklaring med hensyn til fremdriftsplanen for tilknytning til Frenningen Vannverk, alternativt midlertidige vannforsyningsløsninger. Disse spørsmål står på agendaen for avtalte møter i den nærmeste fremtid.
Forutsatt en tilfredsstillende avklaring på disse spørsmål, vil Åsrudvardin Eiendomsutvikling starte salget av tomter til interessenter som har meldt seg umiddelbart etter godkjenning av reguleringsplanen den 19. november. Interesserte får i disse dager tilsendt en egen invitasjon til å gi inn bud på " sine ønske-tomter " med budfrist 20. november.....
Alle tomtene er nå avmerket med stikk ute i terrenget, og interesserte anmodes om å benytte høsten til å se seg ut " sin " tomt nå før det blir for mye sne i terrenget.....

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Vardin-grenda